Jak powinien wyglądać dobry opis stanowiska?

Realia współczesnego rynku pracy domagają się konkretów. Zarówno potencjalny pracownik jak i pracodawca mają swoje oczekiwania. Dziś wyjaśnimy, dlaczego opis stanowiska pracy jest niezbędnym narzędziem gwarantującym satysfakcję podczas poszukiwania pracy i pracownika.

Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest opis stanowiska pracy?
 • jakie elementy powinien zawierać dobry opis stanowiska pracy?
 • dlaczego tak ważny jest opis stanowisk pracy?
 • jaka jest różnica między ogłoszeniem o pracę, a opisem stanowiska pracy?
 • opis stanowiska pracy- wzór

Stanowisko pracy- definicja

Zacznijmy od wyjaśnienia tego, co to jest stanowisko pracy. Stanowisko pracy to określona pozycja w strukturze firmy, na którą składa się ogół  zadań, obowiązków, których wykonanie jest powierzone pracownikowi. 

Czym jest opis stanowiska pracy?

Opis stanowiska pracy to rodzaj dokumentu, zawierający informacje na temat zadań, obowiązków, umiejętności i wymagań na dane stanowisko w firmie. Jest to narzędzie pomocne zarówno pracodawcom jak i potencjalnym kandydatom. Opis stanowiska pracy precyzyjnie określa, czego można się spodziewać na danym stanowisku: obowiązki, kwalifikacje wymagane do pełnienia danej roli, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz inne istotne informacje dotyczące danego stanowiska.

Opis stanowiska pracy czy ogłoszenie o pracę?

Wbrew pozorom opis stanowiska pracy i ogłoszenie o pracę to dwa różne dokumenty, choć tym, co je łączy, jest kontekst rekrutacji.

Opis stanowiska pracy to bardziej wewnętrzny dokument, który definiuje rolę w organizacji. Z reguły jest bardzo szczegółowy, techniczny i raczej skoncentrowany na aspektach zawodowych, natomiast ogłoszenie o pracę to zewnętrzne narzędzie, które ma na celu poinformowanie, jakie są stanowiska pracy w danej firmie. Dodatkowo ogłoszenie ma przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów i zachęcić do złożenia aplikacji. Opis stanowiska pracy stanowi podstawę dla ogłoszenia, dostarczając kluczowych informacji potrzebnych do stworzenia atrakcyjnej oferty pracy.

Co daje dobry opis stanowiska pracy?

Jest kilka powodów, dla których stanowisko pracy powinno być dokładnie sprecyzowane. Z perspektywy pracodawcy jest to doskonałe narzędzie dla stanowiska hr. Poniżej przedstawiamy zalety, jakie posiada charakterystyka stanowiska pracy:

 • opis stanowiska w firmie jest źródłem klarownych informacji dotyczących obowiązków i zadań, które są przypisane danemu stanowisku, co umożliwia pracownikom jasne zrozumienie, czego się od nich oczekuje;
 • dobry opis stanowiska pracy usprawnia proces rekrutacyjny, pomaga wyłonić kandydatów o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu;
 • właściwie przygotowana karta opisu stanowiska pracy pomaga zrozumieć pracownikom, jakie są oczekiwania pracodawcy oraz zmotywować do dokładnego wykonywania obowiązków;
 • klarownie opisane stanowisko pracy pozwala uniknąć sytuacji konfliktowych a także umożliwia pracownikowi określić ścieżkę swojej dalszej kariery na inne stanowiska w firmie.

Opis stanowiska pracy- przykład

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać opis miejsca pracy, poniżej prezentujemy, co powinna zawierać karta opisu stanowiska pracy:

 1. Nazwa stanowiska pracy- pełna, oficjalna nazwa stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy.
 2. Cel stanowiska- wyjaśnienie tego, po co to stanowisko pracy zostało utworzone.
 3. Miejsce w strukturze firmy- wskazanie przełożonych i podwładnych pracownika.
 4. Warunki pracy- określenie miejsca, czasu i warunków wykonywanej pracy.
 5. Zakres odpowiedzialności- określenie tego, za co pracownik będzie odpowiadał przed przełożonymi.
 6. Podstawowe zadania i czynności- określenie i sprecyzowanie zadań i obowiązków bez opisywania sposobu ich realizacji.
 7. Uprawnienia pracownika- określenie czynności, do których pracownik jest uprawniony.
 8. Zagrożenia – określenie czynników, które mogą stwarzać zagrożenie dla pracownika.
 9. Wykształcenie- podanie informacji na temat wymaganego wykształcenia na stanowisku.
 10. Kwalifikacje – określenie zdobytego dotychczas doświadczenia, wiedzy, kompetencji oraz kwalifikacji, wymaganych na stanowisku.
 11. Umiejętności – określenie dodatkowych umiejętnościach, przydatnych na stanowisku.
 12. Cechy osobowości- określenie, jakimi cechami powinien charakteryzować się pracownik zatrudniony na stanowisku.
 13. Wynagrodzenie i świadczenia Informacje na temat wysokości wynagrodzenia, bonusów, pakietu świadczeń oraz innych korzyści.

Nasz przykładowy opis stanowiska pracy zawiera informacje, które powinny znaleźć się na takim dokumencie, jednakże w większości przypadków opis stanowiska powinien być dostosowany do konkretnego stanowiska i specyfiki danego przedsiębiorstwa. 

Protip: warto, aby nazwa stanowiska pracy była jednocześnie zwięzła, adekwatna do zakresu obowiązków oraz atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów. Dobra nazwa na dane stanowisko w firmie może zwiększyć efektywność ogłoszenia rekrutacyjnego i przyczynić się do skutecznego znalezienia odpowiednich pracowników.

Atrakcyjny opis stanowiska pracy- przykład

Zastanawiasz się, czym zwrócić uwagę swojego potencjalnego kandydata na wybrane stanowisko pracy w swojej firmie? Zadbaj o to, aby:

 • język opisu stanowiska pracy był jasny i zrozumiały (unikaj niezrozumiałego słownictwa, dostosuj język do grupy docelowej);
 • wymagania na dane stanowisko były adekwatne do realnych potrzeb stanowiska;
 • uwzględnić możliwość rozwoju zawodowego pracownika;
 • dodać takie elementy, dzięki którym stanowisko jest wyjątkowe i atrakcyjne;
 • aktualizować opis stanowiska pracy- bardziej prawdopodobne jest, że pracownik zainteresuje się opisem stanowiska pracy, które odzwierciedla zmiany rozwojowe zachodzące w firmie.

Opis stanowiska pracy- podsumowanie

Dobrze sformułowany opis stanowiska pracy świadczy o jakości i kulturze firmy. Niewątpliwie dzięki temu dokumentowi rekrutacja staje się efektywna. Pracownicy rozumieją swoją rolę i zadania w firmie a także są zmotywowani ewentualną perspektywą rozwoju. Dla pracodawcy zaś to narzędzie pomocne w ocenie wydajności i dostosowaniu się do zmian w organizacji i planowaniu rozwoju.

Kaja Stefaniak
Mój profil na Instagramie Mój profil na Linkedin