Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

1.2 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną na stronie internetowej pod adresem https://letshire.pl/sklep/ i umożliwia dokonywanie zakupów przez Klientów.

1.1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego prowadzonego przez Kaja Stefaniak, z siedzibą pod adresem ul. Przewóz 32g/18, 30-716 Kraków, posiadającego numer NIP: 6793208051, zwany dalej „Sprzedawcą”.

1.3 Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.  W celu korzystania ze sklepu niezbędne są:

  • dostęp do Inernetu
  • posiadanie adresu e-mail
  • dostęp do najnowszej wersji przeglądarki internetowej
  • akceptacja polityki ciasteczek.

1.4 Niniejszy Regulamin skierowany jest także do Klientów będących konsumentami, w rozumieniu przepisów prawa, i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Składanie zamówień, wysyłka i czas realizacji

2.1 Klient składa zamówienie poprzez dodanie do koszyka produktów, którymi jest zainteresowany. Następnie wskazuje na sposób płatności i potwierdza chęci złożenia zamówienia.

W koszyku klient ma możliwość:

  • zmiany ilości zamawianych produktów
  • dodania i usunięcia kolejnego produktu
  • wyboru sposobu płatności
  • dodania kodu rabatowego

2.2 W celu złożenia zamówienia, Klient musi podać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe. W przypadku podejrzenia, że klient podał nieprawdziwe dane, Sklep ma prawo do odstąpienia realizacji zamówienia. 

2.3 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupienia produktu „audyt CV” klient w wiadomości potwierdzającej zostanie poproszony o przesłanie swojego CV. W przypadku pozostałych usług w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji klient zostanie poproszony o wybranie preferowanego terminu konsultacji.

2.4 Spotkania w przypadku usług „konsultacja” oraz  „próbna rozmowa rekrutacyjna” odbędą się w terminie maksymalnie 14 dni od daty zakupienia usługi. Spotkania o których mowa w zdaniu pierwszym odbywać się będą online, za pośrednictwem środków bezpośredniego przekazu przy użyciu aplikacji Google Meets. Termin spotkania zostanie uzgodniony przez aplikację Calendly, do której link zostanie przesłany w potwierdzeniu zakupu. Spotkania trwają 60 minut. 

2.5 Po otrzymaniu CV, w przypadku usługi audyt CV, Sklep zobowiązuje się do odesłania uwag dotyczących przesłanego CV w terminie maksymalnie 7 dni. Po zrobieniu poprawek przez Klienta Sklep zobowiązuje się do JEDNEGO dodatkowego sprawdzenia CV.

2.6 Realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej 3 dni od daty złożenia zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia wpłynięcia płatności na konto sprzedającego. 

2.7 Przeglądanie produktów oraz i kupno nie wymaga rejestracji.

2.8 Zamówień można dokonywać 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. 

2.9 Wszelkie spotkania, rozmowy i konsultacje oraz audyt CV są prowadzone w języku polskim. 

§3 Ceny i płatności

3.1 Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.2 Płatności realizowane są przez PayNow, klient ma do wyboru następujące opcje płatności: BLIK, przelew online, przelew bankowy. 

3.3 Płatności można również dokonać na konto sklepu: 10 1140 2004 0000 3002 8088 4829

3.4 Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówione produkty.

3.5 Sklep ma prawo do zmieniania cen produktów w sklepie, dodawania nowych produktów do sprzedaży, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz dokonywania zmian w tych akcjach zgodnie z przepisami prawa, tak długo jak te zmiany nie naruszają praw klientów, którzy już zawarli umowy kupna produktów oferowanych przez sklep przed dokonaniem tych zmian, lub praw klientów uprawnionych do korzystania z konkretnej promocji, zgodnie z zasadami i w okresie trwania tej promocji.

§4 Reklamacje i zwroty

4.1 Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

4.2 Reklamacje w formie pisemnej można składać drogą elektroniczną na adres e-mail kaja@letshire.pl w terminie 14 dni od daty realizacji zamówienia.

4.3 Zwrot środków w przypadku reklamacji nastąpi w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność, chyba że klient wyraźnie zaznaczył, że preferuje inną formę zwrotu.

§5 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę będącego Administratorem Danych Osobowych w celu i na zasadach określonych i opisanych w Polityce Prywatność.

§6 Postanowienia końcowe

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie Sklepu.

6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.’

6.3 Wszystkie znaki handlowe zamieszone na stronie Sklepu w tym logotypy, nazwy, materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prywatnej. 

6.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.08.2023 i dotyczy wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez firmę LET’S Hire Kaja Stefaniak.