Financial Lead #147

Szczegółowe informacje

Wynagrodzenie:
do 16k PLN

Forma zatrudnienia:
UoP/B2B

Lokalizacja:
HybrydowoKraków

Nasz klient jest wiodącym dostawcą oprogramowania SaaS do zarządzania obiektami. Firma umożliwia branży nieruchomości usprawnienie procesów, zwiększenie wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony oraz zwiększenie wartości dla właścicieli nieruchomości, zarządców i najemców. System rewolucjonizuje sposób zarządzania nieruchomościami, łącząc technologię opartą na chmurze, czujniki IoT, kompleksowe raportowanie ESG, zaawansowaną analitykę AI i infrastrukturę zarządzania bezpieczeństwem budynku. Dzięki sukcesom w ponad 30 krajach, firma znajduje się w czołówce sektora PropTech, torując drogę cyfrowej transformacji w branży nieruchomości.

Opis stanowiska:

 • Kierownik ds. finansów będzie odpowiedzialny za kierowanie sprawozdawczością finansową w zakresie rachunkowości wewnętrznej i zewnętrznej, sprawozdawczości inwestorskiej i budżetowania, a także za wspieranie kierownictwa w osiąganiu celów zgodnych ze strategią i celami firmy.
 • Rola ta wymaga zrozumienia międzynarodowych zasad rachunkowości (siedziba główna w Krakowie, Polska, spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu), kontrolingu i finansów strategicznych.
 • Finance Lead będzie pełnił rolę partnera biznesowego dla zespołu zarządzającego z możliwością objęcia stanowiska CFO.
 • Osoba na tym stanowisku będzie ściśle współpracować z zespołem administracyjnym w celu kontrolowania i zapewnienia terminowych i dokładnych procesów finansowych firmy, rozliczeń i działań księgowych. Wszystkie działania księgowe są zlecane na zewnątrz.

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie przygotowywania sprawozdań finansowych, analiz finansowych, sprawozdawczości zarządczej, budżetowania i prognozowania.
 • Wyznaczanie kierunku systemów i procesów finansowych w firmie B2B SaaS w celu ciągłego dążenia do poprawy procesów finansowych i efektywności operacyjnej.
 • Upewnianie się, że praktyki biznesowe są zgodne z zasadami i wskazywanie obszarów ryzyka.
 • Podejmowanie decyzji i zatwierdzanie decyzji finansowych.
 • Przeglądanie raportów finansowych firmy i struktur kosztów w celu znalezienia wydajności i redukcji kosztów.
 • Współpraca z kierownictwem w celu opracowania rocznego planu operacyjnego i strategicznego planu biznesowego.
 • Wypełnianie i analizowanie różnych raportów koncentrujących się na miesięcznym rachunku zysków i strat z analizą w celu zidentyfikowania odchyleń od planów, wskaźników SaaS, prognozowania przepływów pieniężnych itp.
 • Zarządzanie relacjami z zewnętrznymi dostawcami (firmami księgowymi, administratorem spółki holdingowej itp.)
 • Wcześniejsze doświadczenie jako kontroler, najlepiej w środowisku B2B SaaS.
 • Analiza trendów rynkowych w celu znalezienia możliwości ekspansji i ulepszeń itp.

Wymagania:

 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego, najlepiej na stanowisku kontrolera finansowego w B2B SaaS;
 • Umiejętność kierowania analizą i interpretacją danych operacyjnych i finansowych/księgowych w celu wyjaśnienia różnic i trendów w odniesieniu do poprzednich okresów, prognoz i budżetów.
 • Doświadczenie w opracowywaniu i dokumentowaniu procesów biznesowych i zasad rachunkowości w celu utrzymania i wzmocnienia kontroli wewnętrznej;
 • Znajomość wszystkich standardów i zasad rachunkowości;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność efektywnego planowania i zarządzania czasem;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku Agile lub z zespołami wielofunkcyjnymi.

Umiejętności indywidualne:

 • Silne umiejętności komunikacyjne z umiejętnością przekazywania złożonych koncepcji finansowych i dostosowywania interesariuszy do decyzji i zrozumienia sytuacji finansowej firmy;
 • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office i doświadczenie z oprogramowaniem finansowym/księgowym oraz ekstrakcją/wizualizacją danych;
 • Znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie (min. B2).

Co oferujemy:

 • Umowę B2B lub umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie: 14 000 – 16 000 PLN;
 • Pracę hybrydową;
 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godzinach 7.30 – 10.00);
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Roczny budżet na szkolenia i edukację;
 • Szkolenia wewnętrzne.

Proces rekrutacyjny:

 1. Rozmowa z CEO i Head of Administration.

To jednak nie to?

Zostaw CV - odezwiemy się do Ciebie!