Ocena roczna pracownika – co w niej napisać?

W dynamicznie rozwijającej się branży IT, regularna ocena roczna pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi i dbania o efektywność pracowników. W czasach wciąż zmieniających się technologii i rosnących oczekiwań klientów, umiejętność konstruktywnej oceny wydajności pracowników jest niezbędna, aby utrzymać konkurencyjność i innowacyjność firmy. Ocena roczna to nie tylko formalność, ale przede wszystkim niezbędne narzędzie, które pozwala zidentyfikować mocne strony, obszary do poprawy oraz wyznaczyć cele na przyszłość.

W artykule omówimy, co powinna zawierać ocena roczna pracownika w branży IT. Skupimy się na kluczowych elementach, takich jak: ocena umiejętności technicznych, współpracy w zespole, realizacja projektów, innowacyjność oraz rozwój zawodowy. Podpowiemy, jak sformułować konstruktywne uwagi oraz jak zachęcić pracownika do dalszego rozwoju. Postaramy się dostarczyć praktyczne wskazówki dla menedżerów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał rocznej oceny w branży IT.

Job Applicant Passing Her Documents
Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest ocena roczna pracownika?
 • w jakim celu stosuje się ocenę roczną?
 • jakie znaczenie ma ocena pracownicza?
 • jakie są rodzaje oceny pracownika – przykłady?
 • jakie są kryteria oceny pracowniczej?
 • jak napisać przykładową ocenę pracownika?
 • o czym pamiętać w ocenie przełożonego – wskazówki?

Ocena roczna pracownika – co to takiego?

Ocena roczna pracownika to proces oceny osiągnięć pracownika i jego wydajności w ciągu ostatniego roku. Jest to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala na systematyczną analizę pracy, określenie mocnych stron, a także obszarów do poprawy oraz wyznaczenie celów na przyszłość. Ocena roczna jest narzędziem wspierającym rozwój zawodowy pracowników i poprawę efektywności organizacji.

Dla wielu pracowników ocena pracownicza bywa stresująca. Obawiają się tego, że słaby wynik może spowodować utratę pracy. W profesjonalnej firmie to narzędzie ma przede wszystkim pomagać — zarówno przełożonym jak i podwładnym. W ocenie rocznej pracownika należy upatrywać również szansy na zasłużony awans, podwyżkę czy zmianę stanowiska lub rozwinięcie kompetencji.

W jakim celu stosuje się roczną ocenę pracownika?

Roczna ocena pracownika to nie tylko formalność, ale przede wszystkim narzędzie, którego celem jest wspieranie rozwoju zawodowego, motywacji i zaangażowania pracowników. Dla pracownika stanowi ona cenną okazję do uzyskania feedbacku i planowania kariery, zaś dla przełożonego jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwiającym optymalizację działań zespołu i realizację celów organizacyjnych. Dobrze przeprowadzona ocena roczna pozwala obydwu stronom lepiej zrozumieć swoje oczekiwania, potrzeby i możliwości, co z kolei prowadzi do efektywnej, harmonijnej oraz satysfakcjonującej dla obu stron współpracy.

Jedna ocena, kilka funkcji

Informacja – ocena wydajności i efektywności pracy

Roczna ocena pracownicza ma przede wszystkim dostarczyć informacji na temat wydajności i efektywności pracy pracownika. Polega ona na porównaniu osiągnięć pracownika z wcześniej ustalonymi celami i powierzonymi zadaniami. To okazja do  zidentyfikowania obszarów, w których pracownik się wyróżnia oraz tych, które wymagają dopracowania w zakresie powierzonych mu zadań. Jest to również okazja do omówienia potencjalnych problemów np. z komunikacją oraz udzielenia wsparcia w zakresie trudności, z jakimi boryka się pracownik.

Rozwój

Roczna ocena daje także możliwość omówienia z pracownikiem jego rozwoju zawodowego. Rozmowa z menedżerem pomaga wskazać konkretne umiejętności, które warto rozwijać oraz może zakończyć się propozycją odpowiednich szkoleń czy kursów, które w dalszej perspektywie mogą przynieść satysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy. Branża It daje dość duże możliwości awansu zawodowego.

Motywacja

Pozytywna ocena roczna pracownika może znacząco wpłynąć na jego motywację i zaangażowanie. Kto nie lubi, by jego wysiłki były dostrzegane i odpowiednio wynagradzane? Uznanie, nawet jeśli jest tylko w formie słownej, podnosi morale i zachęca do dalszego rozwoju. Realne możliwości awansu są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania w pracy.

Rodzaje oceny rocznej pracownika

Roczne oceny pracownika mogą mieć różne formy, w zależności od: celów firmy, specyfiki pracy oraz kultury wewnętrznej firmy. Wybór konkretnego rodzaju oceny rocznej pracownika zależy od tego, ile osób ma być zaangażowanych w ten proces i jakie zasoby finansowe są przeznaczone na ten cel. Oto kilka najpopularniejszych rodzajów rocznych ocen pracownika: 

Ocena pracownika 90 stopni

To ocena, którą sporządza przełożony. Zaletą tej jednostronnej oceny jest to, że jest najprostsza do przeprowadzenia i zajmuje najmniej czasu. Trzeba jednak pamiętać, że jej wadą jest brak uwzględnienia samooceny pracownika. Model ten wyklucza możliwość dialogu, zatem firmy, którym zależy na przyjaznym i podmiotowym traktowaniu pracownika, coraz rzadziej wybierają tę formę oceny.

Ocena pracownika 180 stopni

Ten model uwzględnia zarówno ocenę pracodawcy jak i opisową samoocenę pracownika. Dzięki takiej ocenie pracownik czuje, że jego punkt widzenia też jest brany pod uwagę. Ocena przybiera formę dialogu. Daje to możliwość skonfrontowania dwóch punktów widzenia. Ocenie 180 stopni daleko jednak do ideału, gdyż nie bierze pod uwagę opinii pozostałych pracowników.

Ocena pracownika 270 stopni

Model 270 stopni to trzy punkty widzenia: pracodawcy, ocenianego pracownika oraz współpracowników. Włączenie do oceny współpracowników daje możliwość stworzenia pełniejszego obrazu pracownika. Dzięki temu ocena jest jeszcze bardziej obiektywna i bezstronna.

Ocena pracownika 360 stopni

Ocena 360 stopni pozwala spojrzeć na pracownika z wielu stron i jest najdoskonalszą formą oceny spośród wymienionych. W takiej ocenie może brać udział nawet kilkudziesięciu respondentów. Należy jednak pamiętać, że aby odpowiedzi były miarodajne, oceniający muszą znać danego pracownika i być z nim w relacjach, które pozwalają na udzielenie wiarygodnych odpowiedzi.

Ocena roczna pracownika – wzór

Jesteś przełożonym i zastanawiasz się, co wpisać do oceny rocznej pracownika? Przygotowaliśmy wzór oceny według modelu 360. To przykładowy szkielet. O ile główne punkty mogą stanowić “szkielet” oceny, to cele, osiągnięcia i kompetencje powinny być zindywidualizowane i dopasowane do stanowiska zajmowanego przez pracownika. 

Imię i nazwisko pracownika:

Stanowisko: 

Dział: 

Data oceny:

1. Ocena przeprowadzana przez: przełożonego i opisowa samoocena pracownika

Cele i osiągnięcia

a. Realizacja celów (tu ocena konkretnych celów w skali od 1-5):

Komentarze:

Kompetencje techniczne i umiejętności zawodowe

Umiejętności techniczne (tu ocena konkretnych umiejętności w skali od 1-5):

 • Programowanie w Pythonie: [ocena]
 • Znajomość baz danych: [ocena]
 • DevOps i CI/CD: [ocena]

Komentarze:

Kompetencje miękkie

a. Komunikacja (opis i ocena w skali 1-5):

b. Współpraca i praca zespołowa (opis i ocena w skali 1-5):

c. Rozwiązywanie problemów i innowacyjność (opis i ocena w skali 1-5):

d. Przywództwo (jeśli dotyczy) (opis i ocena w skali 1-5):

Komentarze:

2. Feedback od Współpracowników

a. Mocne strony:

b. Obszary do poprawy:

Komentarze:

3. Feedback od Podwładnych (jeśli dotyczy)

a. Mocne strony:

b. Obszary do poprawy:

Komentarze:

4. Feedback od Klientów (jeśli dotyczy)

a. Mocne strony:

b. Obszary do poprawy:

Komentarze:

Ogólna ocena i podsumowanie

a. Ogólna ocena (opis i ocena w skali 1-5):

b. Rekomendacje i plany rozwoju (opis):

c. Cele na przyszły rok:

 • Cel 1:
 • Cel 2:
 • Cel 3:

Komentarze:

Podpis oceniającego:

Podpis pracownika:

Data:

O tym nie zapominaj przy rocznej ocenie pracowniczej

O skuteczności oceny rocznej pracownika decyduje kilka ważnych czynników, o których dobrze pamiętać na etapie jej planowania a później przeprowadzania. Przede wszystkim powinna być dopasowana do stanowiska i branży. Przygotowaliśmy kilka rad, które warto wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu rocznej oceny pracownika:

 • ocenę planuj z wyprzedzeniem i dbaj o to, by była systematyczna (nikt nie lubi “niezapowiedzianych kartkówek”),
 • doceniaj działania i sukcesy podwładnego, podkreślając mocne strony pracownika, a o błędach i niepowodzeniach informuj w taki sposób, by były przekazane w formie wskazówek do samodoskonalenia (pozytywna opinia ma większą moc niż niejedna krytyka),
 • koncentruj się na faktach a nie na opiniach,
 • bądź gotowy na wysłuchanie i dyskusję,
 • zadbaj o przyjazną atmosferę.
Hanna Korzeniowska
Mój profil na Instagramie Mój profil na Linkedin